Ác Thủ Tiểu Tử - Tuyết Nhạn

   Ái Đích Quyền Đầu - Trần Khổ

   Âm Công - giả Cổ Long

   Âm Dương Giới - Quỳnh Mai

   Âm Dương Quái Diện - Trần Thanh Vân

   Âm Dương Tam Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

   Âm Dương Thần Chưởng - Trần Thanh Vân

   Án Trì Truy Xứ - Trần Thanh Vân

   Ân Cừu Ký - giả Cổ Long

   Ân Oán Quan Trường - Độc Cô Hồng

(Đã bổ sung thêm những trang (đoạn) bị thiếu)

   Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long

(Cán Hoa Tẩy Kiếm Lục)

   Ẩn Long Đại Hiệp - Liễu Tàn Dương

   Anh Hùng Vô Lệ - Cổ Long

   Anh Hùng Xạ Điêu - Kim Dung

   Ảo Kiếm Linh Kỳ - Lương Vũ Sinh

   Ảo Long Thần Cung Ký - Nguyệt Khán Hoa

   Ảo Ma Bộ Pháp - Trần Thanh Vân

   Ảo Thế - Thương Nguyệt

   Âu Dương Chính Lan - Ưu Ðàm Hoa

   Bá Vương Thương - Cổ Long

   Bách Bộ Ma Ảnh

   Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc

   Bách Dạ Ký - Dạ Mặc Lam

   Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh

   Bạch Các Môn - Trần Thanh Vân

   Bạch Cốt Lâm - giả Cổ Long

(Thạch Đỉnh Huyết Nhân)

   Bạch Cốt U Linh - Trần Thanh Vân

   Bạch Hổ Tinh Quân - Ưu Ðàm Hoa

   Bạch Kiếm Linh Mã - Tuyết Nhạn

(Đã bổ sung thêm những trang bị thiếu)

   Bạch Ngọc Lão Hổ - Cổ Long

   Bạch Nhật Quỷ Hồn - Ưu Ðàm Hoa

   Bạch Thạch Thiên Thủ - giả Cổ Long

   Bạch Tri Thù - Hoàng Ưng

   Bàn Long Ðao - Ưu Ðàm Hoa

   Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng

   Bảo Kiếm Kỳ Thư

   Bát Bộ Thần Công

   Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh

   Bất Tử Thần Long - Cổ Long

(Hộ Hoa Linh)

   Bẻ Kiếm Bên Trời - giả Kim Dung

   Bí Thư Tiên Kiếm - Trần Thanh Vân

   Bỉ Ngạn Hoa - Thương Nguyệt

   Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng

   Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

   Bích Huyết Tẩy Ngân Thương - Cổ Long

   Bích Kiếm Kim Tiêu - Quỷ Cốc Tử

   Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dư Tâm

   Bích Ngọc Ðao - Cổ Long

   Bích Nhãn Thần Quân - Ưu Ðàm Hoa

   Bích Thành - Thương Nguyệt

   Bích Vân Thần Chưởng

   Biên Thành Ðao Thanh - Cổ Long

   Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long

(Phong Vân Ðệ Nhất Ðao)

   Bình Tung Hiệp Ảnh Lục - Lương Vũ Sinh

   Bộ Lão Thử - Ôn Thụy An

   Cái Bang Thập Ác - Lương Vũ Sinh

   Càn Khôn Song Tuyệt - Gia Cát Thanh Vân

(Long Hổ Tương Tranh)

   Càn Khôn Tuyệt Pháp - Trần Thanh Vân

   Cát Bụi Giang Hồ - Cổ Long

(Ðại Nhân Vật)

   Câu Hồn - Liễu Tàn Dương

   Chân Kinh Cửu Cửu - giả Cổ Long

   Chấn Thiên Kiếm Phổ - Độc Cô Hồng

   Chỉ Ðao - Nam Kim Thạch

   Chư Thần Chi Chiến - Huỳnh Dị

   Chức Cẩm Đồ - Nam Kim Thạch

   Chưởng Hồn Chiêu - Độc Cô Hồng

   Cô Gái Áo Vàng - Gia Cát Thanh Vân

   Cô Gái Mãn Châu - Độc Cô Hồng

   Cô Gái Tuyết Sơn - Gia Cát Thanh Vân

(Hải Ngoại Tam Ma)

   Cô Lâu Quái Kiệt - giả Cổ Long

   Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long

(Cô Tinh Truyện)

   Cổ Phật Tâm Đăng

   Cờ Rồng Tay Máu - Từ Khánh Phụng

   Cự Linh Thần Chưởng - giả Cổ Long

   Cuồng Hiệp Tà Kiếm - Ngọa Long Sinh

   Cuồng Phong Sa

   Cuồng Tà Tuyệt Đản - Ngọa Long Sinh

   Cửu Âm Giáo - Liễu Tàn Dương

   Cửu Chưởng Huyền Công - Độc Cô Hồng

   Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long

   Cửu Quỷ Bát Mã Đao - Vương Triệu Anh

   Cửu Tháp

   Cửu U Ma Động - Trần Thanh Vân

   Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu - Thương Nguyệt

   Dị Kiếm Khách - giả Cổ Long

   Dị Linh - Huỳnh Dị

   Diêm Vương Thoa - Liễu Tàn Dương

   Du Già Ðại Pháp - Ưu Ðàm Hoa

   Dược Mã Hoàng Hà - Ôn Thụy An

   Đa Tình Hoàn - Cổ Long

   Đại Đường Du Hiệp Ký - Lương Vũ Sinh

   Đại Hành Quyết - Lã Phi Khanh

   Đại Mạc Hoang Nhan - Thương Nguyệt

   Đại Mạc Lãng Tử Đao - Tần Phi Dương

   Đại Ôn Thần - Cầu Mộng

   Đại Sát Tinh - Liễu Tàn Dương

   Đại Tình Hiệp - Đại Phong

   Đại Trận Trượng - Ôn Thụy An

   Đàm Đình Hội - Ôn Thụy An

   Ðàn Chỉ Thần Công - Ngọa Long Sinh

(Tiếp theo Xác Chết Loạn Giang Hồ)

   Đào Hoa Truyền Kỳ - Cổ Long

   Đạo Ma Nhị Đế - Trần Thanh Vân

(Đã bổ sung thêm những trang bị thiếu)

   Ðạt Ma Kinh - Quỳnh Mai

   Ðiệp Chi Chiến - Úc Ngân

   Ðiệp Mộng - Huỳnh Dị

   Điệu Sáo Mê Hồn - Ngọa Long Sinh

   Đổ Bác Chi Vương - Long Đàm

   Ðoản Kiếm Thù - Cổ Long

(Kiếm Khí Thư Hương)

   Đoạt Hồn Chung - Trần Thanh Vân

   Đoạt Hồn Kỳ - Gia Cát Thanh Vân

   Đoạt Hồn Tuyệt Cung - Trần Thanh Vân

   Độc Chiến Thiên Nhai - Long Nhân

   Ðộc Cô Quái Khách - giả Kim Dung

   Độc Hiệp Phi Long - Hoa Mãn Thiên

   Độc Hồ Điệp - Trần Thanh Vân

   Độc Nhãn Hắc Lang

(Mê Hồn Cung)

   Độc Thủ Phật Tâm - Trần Thanh Vân

(Ma Chưởng Ân Cừu)

   Đơn Kiếm Diệt Quần Ma - Võ Lăng Tiểu Tử

   Đường Gươm Tuyệt Kỹ - Tuyết Sơn

   Đường Phương Nhất Chiến - Ôn Thụy An

   Gã Râu Xồm - Đỗ Quang Đình

   Giang Hồ Ân Cừu Ký - giả Kim Dung

   Giang Hồ Đoạt Kiếp - Liễu Tàn Dương

   Giang Hồ Ký - Ngọa Long Sinh

(Mộng Kiếm Tàn)

   Giang Hồ Mộng Ký - Ưu Ðàm Hoa

   Giang Hồ Tam Nữ Hiệp - Lương Vũ Sinh

   Giang Hồ Thập Ác - Cổ Long

   Giang Hồ Thập Tam Ðao - Độc Cô Hồng

   Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long

(Hoan Lạc Anh Hùng)

   Giang Hồ Xảo Khách - giả Cổ Long

   Giang Nam Oán Lục - Ưu Ðàm Hoa

   Giáng Tuyết Huyền Sương - Ngọa Long Sinh

   Giao Thiên Đỉnh - Liễu Tàn Dương

   Hắc Bạch Hương Hồ Ký - Ưu Ðàm Hoa

   Hắc Bạch Long Kiếm - Liễu Tàn Dương

   Hắc Bạch Phong Vân - Gia Cát Thanh Vân

   Hắc Nho - Trần Thanh Vân

   Hắc Thánh Thần Tiêu - Ðông Phương Ngọc

(Cửu Chuyển Tiêu)

   Hắc Tích Dịch - Hoàng Ưng

   Hải Nộ Triều Âm - Ngọa Long Sinh

   Hàn Huyết Lệnh

   Hàn Mai Kim Kiếm - Ngọa Long Sinh

   Hận Thù Quyết Tử

   Hào Hoa Kiếm Khách - Tư Mã Tử Yên

   Hào Môn Nhất Kiếm - Tiêu Dật

(Đã bổ sung thêm những trang (đoạn) bị thiếu)

   Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng

   Hậu Anh Hùng Xạ Điêu - dựa Kim Dung

   Hiệp Ẩn Ma Tung - giả Cổ Long

   Hiệp Khách Hành - Kim Dung

   Hiệp Nữ Linh Tương - Dương Biện

   Hiệp Uy Chi Giả - Phương Bạch Vũ

   Hồ Tế - Huỳnh Dị

   Hoa Kính - Thương Nguyệt

   Hóa Huyết Thần Công - Trần Thanh Vân

   Hỏa Long Thần Kiếm - Từ Khánh Phụng

   Hỏa Mệnh Di Tông - Liễu Tàn Dương

   Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long

   Họa Mi Điểu - Hoàng Ưng

   Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục - Lương Vũ Sinh

   Hoang Nguyên Tuyết - Thương Nguyệt

   Hoạt Sát

   Hồi Phong Thất Tuyệt - Dương Biện

   Hồi Tâm Chưởng - Vương Triệu Anh

   Hồng Hoa Kiếm - Kim Dung

(Thư Kiếm Ân Cừu Lục)

   Hồng Ma Bảo - Liễu Tàn Dương

(Đã bổ sung thêm những trang bị thiếu)

   Hồng Nhan Đoạt Phách - Quỳnh Mai

(Sát Long Hổ Bang)

   Hồng Thần Huyết Ấn - Ngọa Long Tiên Sinh

   Huyết Anh Vũ - Cổ Long

   Huyết Ảnh Ma Tôn - Trần Thanh Vân

   Huyết Ảnh Nhân - Liễu Tàn Dương

   Huyết Biển Bức - Hoàng Ưng

   Huyết Chỉ Đoạt Hồn - Nhất Giang

   Huyết Chưởng Thánh Tâm - Tuyết Nhạn

   Huyết Hải Thâm Cừu - Nam Kim Thạch

   Huyết Long Tuyệt Kiếm - Nam Kim Thạch

   Huyết Mỹ Nhân - Trần Thanh Vân

   Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long

(Danh Kiếm Phong Lưu)

   Huyết Tâm Lệnh - Cổ Long

   Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Trần Thanh Vân

   Huyết Thư - Độc Cô Hồng

   Huyết Thủ Sát Lệnh - Trần Thanh Vân

   Huyết Y Kỳ Thư - Trần Thanh Vân

(Tiêu Hồn Lệnh)

   Huyết Yên Kiếp - Liễu Tàn Dương

(Quỷ Ảnh Ma Đao)

   Khai Tạ Hoa - Ôn Thụy An

   Khô Lâu Họa - Ôn Thụy An

   Khô Lâu Sát Thủ - Hoàng Ưng

   Khoái Kiếm - Nghê Khuông

   Khổng Tước Linh - Cổ Long

   Kiếm Ca - Thương Nguyệt

   Kiếm Châu Duyên - Trương Tuẫn Tử

   Kiếm Đàm Bí Kíp

   Kiếm Đăng - Hiếu Phong

(Hận Kiếm Sầu)

   Kiếm, Hoa, Yên Vũ, Giang Nam - Cổ Long

   Kiếm Khí Trường Giang - Ôn Thụy An

   Kiếm Tâm - Bộ Phi Yên

   Kiếm Thần Nhất Tiếu - Cổ Long

   Kiền Khôn Võ Hiệp - Dưong Minh

   Kim Bài Sách Hồn Lệnh - Trần Thanh Vân

   Kim Bút Thần Hiệp - Trần Thanh Vân

   Kim Cương Bất Hoại - Hoàng Vũ Dương

   Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi - Trần Thanh Vân

   Kim Ðiêu Thần Chưởng - Ảo Long

(Thái Dương Quỹ Lệnh)

   Kim Giáp Môn - Ưu Ðàm Hoa

   Kim Kiếm Lệnh - Ðông Phương Ngọc

   Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh - Cổ Long

(Tương Phi Kiếm)

   Kim Lăng Tàn Mộng - Dương Hư Bạch

   Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

   Kinh Sát Cục - Thời Vị Hàn

   Kinh Sở Tranh Hùng Ký - Huỳnh Dị

   Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm - Vương Ðộ Lư

   Kỳ Lân Bảo Điển - Liễu Tàn Dương

   Lã Mai Nương - Tề Phong Quân

   Lam Y Nữ Hiệp - Tề Phong Quân

   Lăng Không Tam Kiếm - Nam Kim Thạch

   Liên Thành Quyết - Kim Dung

(Hàn Giang Nhạn dịch)

   Liên Thành Quyết - Kim Dung

(Vô Nại Thư Sinh dịch)

   Liệp Ưng Đổ Cục - Cổ Long

   Linh Phong Ðịch Ảnh - Ngọa Long Sinh

   Linh Thứu Phi Long - Lưu Kiến Lương

   Loạn Thế - Thương Nguyệt

   Lôi Âm Ma Công - giả Cổ Long

   Lôi Thần Lang Quân - Hồng Gia Bình

   Long Hổ Phong Vân - Cổ Long

   Long Kiếm Truy Hồn - giả Cổ Long

   Long Nhi Thánh Nữ - Tư Mã Tử Yên

(Nhật Lạc Tử Cấm Thành)

   Long Phụng Bảo Thoa Duyên - Lương Vũ Sinh

(Tiếp theo Đại Đường Du Hiệp Ký)

   Long Thần - Huỳnh Dị

   Lư Sơn Kỳ Nữ - Nam Dương Tẩu

   Luân Hồi Cung Chủ - giả Cổ Long

   Lục Chỉ Cầm Ma - Nghê Khuông

   Lục Tiểu Phụng - Cổ Long

(Kim Bằng Vương Triều)

   Lưu Hương Ðạo Soái - Cổ Long

(Biển Bức Truyền Kỳ)

   Lưu Hương Tử Lệnh - Ðông Phương Ngọc

(Tiếp theo Thánh Kiếm Đoạt Hồn)

   Lưu Tinh Hồ Ðiệp Kiếm - Cổ Long

   Ly Biệt Câu - Cổ Long

   Ma Ảnh Huyền Cơ - Độc Cô Hồng

   Ma Ảnh Kiếm

   Ma Ðao - Hoàng Ưng

   Ma Đao Ca - Liễu Tàn Dương

   Ma Đạo Sát Tinh - Ngọa Long Sinh

   Ma Diện Ngân Kiếm - Kim Vũ

   Ma Hoàn Lãnh Nhân - Ngọa Long Sinh

   Ma Nữ Đa Tình - giả Kim Dung

   Ma Thần Quỷ Kiếm - giả Cổ Long

   Ma Tiêu - Liễu Tàn Dương

   Mặc Vũ Thanh Thông - Gia Cát Thanh Vân

   Mai Ảnh Mai Hương - Dương Biện

   Mai Hoa Quái Kiệt - Ngọa Long Sinh

   Mai Hương Kiếm - Cổ Long

(Kiếm Ðộc Mai Hương)

   Mai Khôi Sứ Giả - Nam Dương Tẩu

   Mạn Châu Sa Hoa - Thương Nguyệt

   Mê Tông Tuyệt Đao - Liễu Tàn Dương

   Nga Mi Kiếm Khách - Ưu Ðàm Hoa

   Ngân Câu Ðổ Phường - Cổ Long

   Ngân Kiếm Hận - Hoàng Ưng

   Ngân Lang - Hoàng Ưng

   Nghịch Thủy Hàn - Ôn Thụy An

   Ngọ Dạ Lan Hoa - Cổ Long

   Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu - Ngọa Long Sinh

(Quỷ Vực Cuồng Tăng)

   Ngọc Thanh Đình - Hoàng Ưng

   Ngũ Hành Sinh Khắc - Ngọa Long Sinh

   Ngũ Long Tuyệt Mệnh - Trần Thanh Vân

   Ngũ Phụng Triều Long - Liễu Tàn Dương

   Ngũ Tuyệt Ma Vương - Nam Kim Thạch

(Cô Nhi Tuyết Hận)

   Ngư Trường Kiếm - Ưu Ðàm Hoa

   Ngưng Sương Kiếm - Ngọa Long Sinh

   Nguyệt Ma - Huỳnh Dị

   Nhạc Vương - Huỳnh Dị

   Nhất Kiếm Ðộng Giang Hồ - Độc Cô Hồng

(Đã bổ sung thêm một số trang bị thiếu)

   Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thư Lâu - Ức Văn

   Nhất Kiếm Tam Ưng - Tiêu Dật

   Nhất Tuyệt Bộ - Liễu Tàn Dương

   Như Lai Thần Chưởng

   Nô Tình Kiếm Thủ - Ngọa Long Sinh

   Nữ Bộ Khoái - Ôn Thụy An

   Nữ Lang Sát Thủ - Hoàng Ưng

(Thất Dạ Câu Hồn)

   Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch

   Ôn Nhu Nhất Đao - Ôn Thụy An

   Phá Lãng Trùy - Thời Vị Hàn

   Phấn Diện Độc Lang - Độc Cô Hồng

   Phật Tâm Nhan Hồng - Giang Nam

   Phi Ðao Hựu Kiến Phi Ðao - Cổ Long

   Phi Ðao Túy Nguyệt - Ức Văn

   Phi Thiên Ma - giả Cổ Long

   Phi Ưng Chưởng - Ngọa Long Sinh

   Phiêu Phong Kiếm Vũ - Cổ Long

(Phiêu Hương Kiếm Vũ)

   Phong Linh Trung Đao Thanh - Cổ Long

   Phong Lôi Dẫn - Hoàng Ưng

   Phụng Hoàng Thần - Túy Lạc Thiên

   Phụng Vũ Cửu Thiên - Cổ Long

   Phượng Gáy Trời Nam - Cổ Long

(Tú Hoa Ðại Ðạo)

   Phượng Hoàng Kiếp - Hoàng Ưng

   Quái Khách Muôn Mặt - Từ Khánh Phụng

   Quang Thần - Huỳnh Dị

   Quỷ Bảo - Trần Thanh Vân

   Quỷ Huyết U Linh - Hoàng Ưng

   Quỷ Kiếm U Linh - Ngọa Long Sinh

   Quỷ Kiếm Vương - Trần Thanh Vân

   Quỷ Luyến Hiệp Tình - Cổ Long

   Quỷ Thủ - David Gemmel

   Quỷ Tiêu - Hoàng Ưng

   Quyền Chủ Ngọc Ấn

   Quyền Ðầu - Cổ Long

(Quyền Thủ)

   Rừng Tử Vong - Nam Kim Thạch

   Sa Mạc Thần Ưng - Cổ Long

(Ðại Ðịa Phi Ưng)

   Sanh Tử Kiều - Trần Thanh Vân

   Sát Nhân Giả Đường Trảm - Ôn Thụy An

   Sát Sở - Ôn Thụy An

   Sát Thủ Kiếm Vương - Trần Thanh Vân

   Sơn Quỷ - Ưu Ðàm Hoa

(Đã bổ sung thêm những đoạn bị thiếu)

   Song Nữ Hiệp Hồng Y - giả Kim Dung

   Tà Đạo Tu Tiên Lục - Thần Khê Băng Phong

   Tà Kiếm Huyền Môn - Ngô Chúc

   Tam Ma Thám Trảo - Liễu Tàn Dương

   Tầm Tần Ký - Huỳnh Dị

   Tàn Chi Tuyệt Thủ

   Tân Nguyệt Truyền Kỳ - Cổ Long

   Tần Nhương Thư - Ưu Ðàm Hoa

   Tàng Hồng Linh Điệp Ký - Trần Thanh Vân

(Đã bổ sung thêm một số trang bị thiếu)

   Tế Hồn Câu - Liễu Tàn Dương

   Tế Kiếm - Ôn Thụy An

   Thái A Kiếm - Võ Lăng Tiểu Tử

   Thái Cực Đồ - giả Cổ Long

   Thái Dương Huyền Công - Trần Thanh Vân

   Thái Hoàn Khúc - Cổ Long

   Thần Châu Tam Kiệt

(Tiếp theo Võ Lâm Tam Tuyệt)

   Thần Đao Sát Thủ - Liễu Tàn Dương

(Đã bổ sung thêm những trang (đoạn) bị thiếu)

   Thần Đồng Diêm La - Lý Tiểu Phật

   Thần Kiếm Kim Thoa - Ðông Phương Ngọc

   Thần Long Cửu Chuyển - Trần Thanh Vân

   Thần Trượng Loạn Giang Hồ

   Thần Võ Bí Kíp - giả Kim Dung

   Thánh Kiếm Ðoạt Hồn - Ðông Phương Ngọc

   Thanh Long Giáo Chủ - Liễu Tàn Dương

(Đã bổ sung thêm những trang (đoạn) bị thiếu)

   Thanh Ti Yêu Nhiêu - Sở Tích Đao

   Thánh Nữ - Huỳnh Dị

   Thánh Tâm Ma Ảnh - Ngọa Long Sinh

   Thánh Thủ Thần Thâu - Nam Kim Thạch

   Thập Tam Sát Thủ - Hoàng Ưng

   Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh - Ôn Thụy An

   Thất Dạ Tuyết - Thương Nguyệt

   Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn - Lương Vũ Sinh

   Thất Kỳ Đoạt Mạng - Ngọa Long Sinh

   Thất Lão Kiếm - Cổ Long

(Kiếm Huyền Lục)

   Thất Sát Lệnh - Trần Thanh Vân

   Thất Sát Thủ - Cổ Long

   Thất Tinh Long Vương - Cổ Long

   Thích - Tiểu Đoạn

   Thiên Đăng - giả Cổ Long

   Thiên Đao - Hoàng Ưng

   Thiên Địa Càn Khôn - giả Cổ Long

   Thiên Hạc Phổ - Ngọa Long Sinh

(Đã bổ sung thêm những trang bị thiếu)

   Thiên Hương Tiêu - Ngọa Long Sinh

   Thiên Kiếm Tuyệt Ðao - Ngọa Long Sinh

   Thiên Lam Thạch Ngữ - Dương Biện

   Thiên Lý Phi Tinh - Dư Mộ Nham

   Thiên Ma Lệnh Chủ - Tư Mã Tử Yên

(Tiếp theo Hào Hoa Kiếm Khách)

   Thiên Mộc Sắc Kiếm - Độc Cô Hồng

   Thiên Nhai Hiệp Lữ - Ngọa Long Sinh

(Tiếp theo Mai Hoa Quái Kiệt)

   Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao - Cổ Long

   Thiên Phật Quyển - Cổ Long

(Kiếm Khách Hành)

   Thiên Thu Tình Hận - Âu Thiên Phúc

   Thiên Thủ Song Tôn - Ngọa Long Sinh

   Thiết Cốc Môn - Quỳnh Mai

   Thiết Hán Yêu Hồ - Cao Dung

(Lạc Mộng Yên Hà)

   Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long

(Ðại Kỳ Anh Hùng Truyện)

   Thiết Kỵ Môn - giả Cổ Long

   Thiết Thư Trúc Kiếm - Trần Thanh Vân

   Thiếu Hiệp Hành - dựa Kim Dung

(Tiếp theo bộ Hiệp Khách Hành)

   Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân - Cửu Bả Đao

   Thư Kiếm Ân Cừu Lục - Kim Dung

   Thư Kiếm Giang Hồ - Tư Mã Tử Yên

   Thú Tính Hồi Quy - Huỳnh Dị

   Thượng Đế Chi Mê - Huỳnh Dị

   Thượng Ngương Kiếm Pháp - Ngọa Long Sinh

   Thủy Tinh Cầu - Trần Thanh Vân

   Thuyết Đường - Lương Vũ Sinh

   Tiên Cô Bảo Kiếm - giả Cổ Long

   Tiên Hạc Thần Kim - Ngọa Long Sinh

   Tiền Chiến Hậu Chiến - Cổ Long

(Quyết Chiến Tiền Hậu)

   Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long

(Tuyệt Tình Nương)

   Tiếu Ngạo Trung Hoa - Ưu Ðàm Hoa

   Tiểu Lý Phi Ðao - Cổ Long

(Tàng Kiếm Giai Nhân)

   Tiểu Quỷ Bá Ðạo - Nam Kim Thạch

   Tiểu Sát Tinh 1

   Tiểu Sát Tinh 2 - giả Cổ Long

   Tiểu Tà Thần - Lý Lương

   Tinh Võ Môn - Cách Đấu Gia

   Tình Kiếm - Tâm Tại Lưu Lãng

   Tình Ma - Ưu Ðàm Hoa

   Tình Nhân Tiễn - Cổ Long

   Tố Thủ Kiếp - Ngọa Long Sinh

   Toái Không Đao - Thời Vị Hàn

   Toái Mộng Đao - Ôn Thụy An

   Trạm Lư Bảo Kiếm

   Trang Hiệp Khách

   Trang Tử Tam Kiếm - Ưu Ðàm Hoa

   Trường Hận Ðộng Ðình Hồ - Gia Cát Thanh Vân

   Trường Kiếm Tương Tư - Trần Thanh Vân

   Trường Sanh Kiếm - Cổ Long

   Truy Lạp Bát Bách Lý - Hoàng Ưng

   Truyền Thuyết Thánh Chiến - Lâm Thiên Vũ

   Tu La Thần Công - Tiêu Sắc

   Tu La Thất Tuyệt - Liễu Tàn Dương

   Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư - Ôn Thụy An

   Tử Ảnh Đan Tâm - Cung Thái Vân

   Tử Ðộng - giả Cổ Long

   Tử Quải Ô Cung - Tư Mã Tử Yên

   Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng

   Tục Huyết Hải Thâm Cừu - Nam Kim Thạch

   Tục Tiểu Tà Thần

(Tiếp theo Tiểu Tà Thần)

   Tương Tư Phu Nhân - Hoàng Ưng

   Tướng Cướp Liêu Ðông - Độc Cô Hồng

(Anh Hùng Liêu Ðông)

   Túy Tâm Kiếm - Ngọa Long Sinh

   Tuyển Vĩnh Đao - Tiểu Đoạn

   Tuyết Hoa Phong Nguyệt

   Tuyết Hồ Công Tử - Ưu Ðàm Hoa

   Tuyết Liên Kim Long - Hỏa Hoàng

   Tuyết Sơn Phi Hồ - Kim Dung

   Tuyệt Bất Ðê Ðầu - Cổ Long

   Tuyệt Kiếm Đoạn Trường Nhai - Tư Mã Tử Yên

   Tuyệt Kỳ - Đàm Ca

   Tỵ Tuyết Truyền Kỳ - Thời Vị Hàn

   U Linh Sơn Trang - Cổ Long

   U Vương Quỷ Ðiện - Trần Thanh Vân

   Uy Phong Cổ Tự - giả Cổ Long

   Uyên Ương Ðao - Kim Dung

   Vạn Độc Quỷ Môn - Trần Thanh Vân

   Vạn Lưu Quy Tông

   Vân Hải Ngọc Cung Duyên - Lương Vũ Sinh

   Vân Mộng Truyền Thuyết - Lạc Vũ Hàn

   Vân Mộng Thành Chi Mê - Huỳnh Dị

   Viên Nguyệt Loan Ðao - Cổ Long

   Việt Nữ Kiếm - Kim Dung

   Võ Lâm Ngũ Bá - dựa Kim Dung

   Võ Lâm Nhị Long - Độc Cô Hồng

   Võ Lâm Phong Thần Bảng - Tư Mã Tử Yên

   Võ Lâm Tam Tuyệt

   Võ Lâm Thư Sinh - Thu Mộng Ngân

   Võ Lâm Tuyệt Ðịa - Cổ Long

(Đã bổ sung thêm những trang bị thiếu)

   Võ Lâm U Linh Ký - Ưu Ðàm Hoa

   Vô Ảnh Thần Chiêu - Ngọa Long Sinh

   Vô Ảnh Trích Tinh - Liễu Tàn Dương

   Vô Chiêu Vạn Kiếm - Liễu Tàn Dương

   Vô Cực - Quách Kính Minh

   Vô Danh Chưởng - Trần Thanh Vân

   Vô Diện Thư Sinh - Liễu Tàn Dương

   Vô Song Kiếm - Tần Hồng

   Vô Song Kiếm Pháp - Cổ Như Phong

   Vô Trường Công Tử - Hoàng Ưng

   Vô Tự Thần Bi

   Vô Ưu Kiếm - Ðông Phương Ngọc

   Vong Mệnh Thiên Nhai - Cổ Long

   Vong Tình Cốc - Lã Phi Khanh

   Vực Ngoại Thiên Ma - Huỳnh Dị

   Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh

   Xích Bát Vô Tình - Trần Thanh Vân

   Xích Long Châu - giả Cổ Long

   Xú Khách Vô Hình Chưởng

   Xuân Thu Bút - Ngọa Long Sinh

   Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long

(Tình Nhân Tiễn)

   Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Kim Dung

   Yên Chi Bảo Ðao - Ngọa Long Sinh

   Yến Thập Tam - Cổ Long

(Tam Thiếu Gia Chi Kiếm)


Lưu ý: Khi các bạn mở file chm mà gặp hộp thoại "Open file" thì bạn bỏ mục đánh dấu (không chọn) "Always ask before opening this file" rồi mới nhấn open

Visitor Counter
Visitor Counter